V roku 2015 se s podporou EU realizivali tento projekt:

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurenciaschopnosti firmy zavedením inovatívnej a vyspelej technológie do výrobného procesu a vytvorenie nových pracovných miest pre príslišníkov MRK.

Špecifické ciele (výsledky projektu):

  • obstaraním novej technológie zvýšiť výrobné kapacity a zrýchliť výrobný proces
  • obstaraním novej technológie skvalitniť vyrábané produkty
  • obstaraním novej technológie zabezpečiť rast tržieb a pridanej hodnoty v dôsledku nárastu produkcie
  • obstaraním novej technológie zvýšiť trhový podiel a posilniť pozíciu na trhu
  • obstaraním novej technológie prispieť k ochrane životného prostredia znížením prašnosti , výrobného odpadu  a energetickej náročnosti
  • obstaraním novej technológie vytvoriť 8 pracovných miest pre príslušníkov MRK

Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra