V súčasnosti pripravujeme s  podporou EU tento projekt: